Velkommen


Børge Hinsch Fonden er en almennyttig og almen velgørende selvvejende institution, der skal eje, opbevare, vedligeholde, konservere, supplere og til offentligheden fremvise de af stifteren til fonden overførte samlinger samt andre samlinger doneret til eller skaffet af fonden. Fondens drift af museum, naturskole m.v. sker i alle henseender på non-profit basis.


>>Læs mere
 

Museum


I tagetagen på Valdemars Slot har Børge Hinsch Fonden indrettet Nordeuropas største museumsudstilling af trofæer fra hele verden omfattende omkring 230 forskellige arter af storvildt. Alle disse trofæer ejes for størstedelens vedkommende af Børge Hinsch Fonden og for en mindre dels vedkommende af Børge Hinsch Fonden i fællesskab med Nordisk Safariklub.

>>Læs mere
 

Naturskole


Børge Hinsch Fonden har siden 2006 vederlagsfrit stillet fondens naturskole til rådighed som tilbud til alle naturinteresserede. Naturskolen har naturvejleder Claus L. Olesen som daglig leder. Naturskolen tilbyder en masse spændende aktiviteter, udfordringer og andre tiltag for alle med interesse for naturen og alle dens mangfoldigheder.>>Læs mere
 

Historien bag


Børge Hinsch var et fantastisk spændende menneske, der levede det mest utrolige liv. I sine unge år deltog Børge Hinsch, født i 1915, således i Lauge Koch ekspeditionen til Grønland, ligesom han var meget aktiv i modstandskampen i 2. verdenskrig.
>>Læs mere
Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg